Khai giảng khóa K11: 30/09/2023

Offline: Tầng 3, A3 Office, tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Hà Nội
Online: qua Zoom

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BOS

06

VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP

TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

01

KHÔNG CHIẾN LƯỢC

Không xây dựng được định hướng chiến lược, mục tiêu, giải pháp chiến lược rõ ràng, doanh nghiệp phát triển theo cảm tính, bản năng nên sức cạnh tranh rất yếu kém.

02

KHÔNG KẾ HOẠCH

- Không có bộ kế hoạch đồng bộ từ cấp công ty đến cấp phòng ban, cấp nhân viên và phân rã ra kế hoạch tháng, tuần, ngày.
- Không giao khoán được mục tiêu cho từng phòng ban và từng nhân sự.

03

NHÂN SỰ KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC BÀI BẢN

- Việc tổ chức đội ngũ nhân sự lộn xộn, không có mô tả chức năng nhiệm vụ phòng ban.
- Không đo lường hiệu quả công việc nên không đánh giá được nhân sự.

04

KHÔNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC CHI PHÍ

Không lập được hạn mức chi phí, không xác định được kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền dẫn đến bán được hàng lỗ lãi bao nhiêu cũng không biết. Các cơ chế, chính sách cho nhân viên, cho khách hàng thì đưa ra mù mờ cảm tính, không dựa trên số liệu.

05

KHÔNG CÓ ĐO LƯỜNG, BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH

Các chỉ tiêu kinh doanh không được đo lường và báo cáo, so sánh với kế hoạch để đánh giá nên không biết tình hình kinh doanh đang như thế nào.

06

  KHÔNG PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TỐT

Không nhận diện được các vấn đề nên cũng không đưa ra được giải pháp để cải thiện tình hình, các vấn đề tồn tại dai dẳng, lưu cữu nhiều năm.

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN VẤN ĐỀ TRÊN

Các doanh nghiệp sau giai đoạn khởi tạo ban đầu đều thấy được hệ lụy của việc không có hệ thống quản trị bài bản và đều khát khao sẽ xây dựng được cho mình một hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản. Nhiều chủ doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức cùng đội ngũ nhân sự của mình học hỏi, và nỗ lực rất nhiều để xây dựng hệ thống quản trị. Nhưng kết quả là hệ thống vẫn không bài bản. Nguyên nhân không phải là do chủ doanh nghiệp và đội ngũ yếu kém hay thiếu quyết tâm, mà bởi:

01

Hệ thống quản trị doanh nghiệp là một hệ thống có cấu trúc rất phức tạp. Để xây dựng nó đòi hỏi phải có kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, kế toán, marketing, nhân sự, sản xuất, mua hàng … nên việc yêu cầu doanh nghiệp tự mình xây dựng hệ thống quản trị cũng giống như yêu cầu người dân phải tự đi học cách sản xuất ô tô để chế tạo chiếc ô tô của mình. Điều đó là bất khả thi.

02

Phải có một mô hình đồng bộ để nối được các kiến thức, kinh nghiệm đó vào một hệ thống đồng bộ.

03

Phải có một công cụ phần mềm mạnh để nhúng toàn bộ các kiến thức, kinh nghiệm đó để cho toàn bộ nhân sự của doanh nghiệp cùng vận hành doanh nghiệp trên nền tảng đó.

Điều đó là quá sức đối với doanh nghiệp. Do vậy phải tư duy hệ thống quản trị doanh nghiệp cần phải được xây dựng bởi các tổ chức chuyên nghiệp rồi đóng gói và chuyển giao cho doanh nghiệp chứ không phải hướng dẫn doanh nghiệp tự xây.

ĐĂNG KÝ NGAY

GIẢI PHÁP CỦA BOS

Chứa đựng các giá trị tinh thần của doanh nghiệp như hoạch định chiến lược cấp công ty, hoạch định sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, các phương pháp tư duy.

BOS GROUP gồm công ty giải pháp quản trị chuyên về phần mềm quản trị và học viên BOS là một trong số rất ít các tổ chức đã xây dựng thành công và sẵn sàng chuyển giao hệ thống quản trị cho doanh nghiệp. Để đóng gói và chuyển giao được một cách dễ dàng, trước tiên BOS đã thiết kế một cấu trúc hệ thống quản trị doanh nghiệp rất đặc biệt được gọi là mô hình SPACE SHIP mô phỏng doanh nghiệp gồm có 3 tầng là THƯỢNG TẦNG – TRUNG TẦNG VÀ HẠ TẦNG:

THƯỢNG TẦNG

Chức năng thực thi chiến lược, gồm có 4 trụ cột là:
KINH DOANH - TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ - CUNG ỨNG. Mỗi cấu phần lại được thiết kế đầy đủ 5 chức năng theo một mô hình rất đặc biệt do BOS đưa ra, đó là mô hình S.P.A.C.E. Trong đó thực hiện đầy đủ các chức năng cần phải có của mỗi hệ thống quản trị bài bản.

S: STRATERGY: CHIẾN LƯỢC: Giúp doanh nghiệp xây dựng các chiến lược chức năng, trong đó trả lời cho 3 câu hỏi lớn là:

 • Doanh nghiệp định hướng gì ở cấu phần này.
 • Doanh nghiệp muốn đạt được các chỉ tiêu nào ở cấu phần này.
 • Giải pháp nào giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đó.

P: PLAN: KẾ HOẠCH: Giúp doanh nghiệp:

 • Lập được kế hoạch để thực hiện các giải pháp đã nêu trong phần chiến lược, trong đó phân rã các chỉ tiêu đã nêu thành các chỉ tiêu của quý, tháng, tuần, ngày cho từng nhân sự trong công ty.
 • Lập được kế hoạch hành động theo mô hình RACI với chi tiết ai làm việc gì, bắt đầu và kết thúc, phối hợp với ai, ai là người chịu trách nhiệm.

A: ACT: THỰC HIỆN: Giúp doanh nghiệp thực hiện các việc sau:

 Tổ chức nhân sự:

 • Xây dựng hệ thống sơ đồ tổ chức gồm có danh mục phòng ban, danh mục vị trí, danh mục nhân sự
 • Xây dựng hệ thống mô tả chức năng nhiệm vụ ừng phòng ban, mô trách nhiệm, mô tả công việc từng vị trí.
 • Xây dựng hệ thống các KPI với các mục tiêu đồng bộ với hệ thống mục tiêu của phòng ban và công ty.
 • Xây dựng hệ thống khung năng lực của từng vị trí bám sát với mô tả trách nhiệm của vị trí đó
 • Xây dựng hệ thống lương theo cơ chế 3P công bằng và khích lệ
 • Xây dựng hệ thống thưởng nhân động lực làm việc lên nhiều lần

TRUNG TẦNG

 Tổ chức tài chính:

 • Xây dựng hệ thống định mức hạn mức từng khoản mục chi phí cho từng đơn vị phòng ban
 • Tiến hành giao khoán cả mục tiêu, cả chi phí và cả nhân sự cho phòn ban đó

Tổ chức quy trình:

 • Xây dựng các quy trình tác nghiệp

C: CONTROL: KIỂM SOÁT: Giúp doanh nghiệp:

 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị bằng Dashboard đa tầng, đa chiều với các phân tích chuyên sâu tất cả các chỉ tiêu của cấu phần đó
 • Có sự so sánh tương quan giữa kế hoạch đã lập với thực tế thực hiện để thấy được thực trạng tiến trình thực thi kế hoạch. Có đo lường đánh giá tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lũy kế đến hiện tại
 • Có hệ thống cảnh báo các chỉ tiêu đang không đạt kế hoạch

E: ENHANCE: CẢI TIẾN: Giúp doanh nghiệp tổ chức cuộc họp theo tư duy giải quyết vấn đề trong đó nêu rõ:

 • Chỉ tiêu không đạt là gì
 • Nguyên nhân vì sao không đạt
 • Các giải pháp để cải tiến
 • Phân tích là lựa chọn giải pháp tối ưu
 • Lập kế hoạch hành động thực hiện giải pháp
 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

HẠ TẦNG

Là nguồn động lực giúp công ty phát triển, đến từ 4 động lực là NHÂN LỰC – TÀI LỰC – THẾ LỰC - CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG 4

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỢI NHUẬN

Bài 4.1

Chiến lược tài chính dành cho CEO và CFO

Bài 4.2

Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp dễ dàng với Hệ điều hành doanh nghiệp BOS

Bài 4.3

Tổ chức dữ liệu và đồng bộ dữ liệu kế toàn với dữ liệu Hệ điều hành BOS

Bài 4.4

Đo lường kiểm soát toàn diện tài chính doanh nghiệp với Hệ điều hành BOS

Bài 4.5

Các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu tài chính trong trường hợp không bám sát kế hoạch

CHƯƠNG 3

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG KINH DOANH

Bài 3.1

Chuyển giao chiến lược kinh doanh

Bài 3.2

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh

Bài 3.3

Hướng dẫn xây dựng phòng kinh doanh

Bài 3.4

Hướng dẫn kiểm soát phòng kinh doanh

Bài 3.5

Cải tiến phòng kinh doanh

CHƯƠNG 2

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG NHÂN SỰ

Bài 2.1

Chuyển giao quy trình hoạch định chiến lược nhân sự

Bài 2.2

Lập kế hoạch nhân sự

Bài 2.3

Tổ chức bộ máy nhân sự tại doanh nghiệp

Bài 2.4

Báo cáo nhân sự

NỘI DUNG CHUYỂN GIAO

Đừng lãng phí thời gian, sức lực và cơ hội của doanh nghiệp bạn vào việc tự mình mày mò xây dựng hệ thống.

Hãy nhận chuyển giao hệ điều hành doanh nghiệp BOS để doanh nghiệp bạn phát triển nhanh như tàu vũ trụ, theo đúng tinh thần mô hình SPACE SHIP của BOS đưa ra.

ĐĂNG KÝ NGAY

Toàn bộ hệ thống quản trị sẽ được BOS chuyển giao thông qua chương trình gồm 4 chuyên đề:

CHƯƠNG 1

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VỚI MÔ HÌNH SPACE SHIP VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH BOS

Bài 1.1

Chuyển giao cấu trúc thượng tầng doanh nghiệp

Bài 1.2

Chuyển giao hệ thống tư duy cần có của nhà quản trị, nhà quản lý

Bài 1.3

Chuyển giao tư duy và quy trình hoạch định cấp công ty

Bài 1.4

Chuyển giao tư duy và quy trình hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của
doanh nghiệp

Bài 2.5

Nâng cấp hệ thống nhân sự

Xem thêm->

Xem thêm->

Xem thêm->

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THỜI GIAN:
8h00 - 17h00

HÌNH THỨC:
Offline tại Hà Nội
Online qua Zoom

SỐ CHUYÊN ĐỀ:
05 HỌC PHẦN 

SỐ BUỔI HỌC:
24 BUỔI HỌC

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Học viện Quản trị BOS cam kết bảo mật thông tin của Quý Anh/Chị trong mọi trường hợp!

GỬI THÔNG TIN

15.400.000đ
30.900.000đ
00
00
00
00
Khai giảng: Tháng 9/2023
Ngày
Giờ
Phút
Giây
 • Nhóm 2 - 3 người: Voucher 5%
 • Nhóm 4 người trở lên: Voucher 10%
 • Miễn phí tham gia CLB (12 buổi sinh hoạt offline) trị giá 12 triệu đồng 
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA BOS

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ - XIN CHÚC MỪNG BẠN

Video Hệ điều hành doanh nghiệp BOS

DOWLOAD BROCHURE

Số tài khoản: 0711000280366
Chủ tài khoản: Công ty TNHH học viện Bos

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank. Chi nhánh: Thanh Xuân

CẢM NHẬN TỪ HỌC VIÊN CỦA BOS

Anh Đỗ Huy Phương (TGĐ Công ty TNHH Tập Đoàn Sapon)

Buổi học hôm nay rất giá trị, mình nhìn thấy kiến thức Giảng Viên chia sẻ - Giúp cho hệ thống hoá được doanh nghiệp giữa các phòng ban bộ phận để thực hiện mục tiêu chung. Qua chương trình, mình thấy hướng đi của BOS áp dụng được tiêu chuẩn chung cho việc quản trị doanh nghiệp. Những kiến thức này chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp tốt hơn nữa! Giảng Viên là người có kinh nghiệm thực chiến và đã thuyết phục được mình!

Chị Trương Thị Minh Hồng (Trưởng phòng đối tác chiến lược nhân sự Công ty CP TMDV Cổng Vàng)

Trưởng phòng đối tác chiến lược nhân sự Công ty CP TMDV Cổng Vàng (Golden Gate). Chỉ sau một buổi học, tôi đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích như mô hình kinh doanh, công cụ, phương pháp để hoạch định ra chiến lược kinh doanh khi đã xây dựng chiến lược nhân sự. Chỉ có thể nói là: “Rất tâm đắc” trong buổi học kinh doanh của Học Viện Quản Trị BOS.

Anh Đình Đình (Giám đốc CP Thiết bị điện đèn led Dd Lighting)

Thực sự trước khi tham gia khóa học thì tôi cảm thấy rất sợ, dòng tiền về không có, công nợ dồn, không biết phân bổ lương thưởng như thế nào cho hợp lý. Làm thế nào để cân bằng, thưởng sao cho hài lòng cho nhân sự. Sau khi tham gia khóa học này, anh nắm được mô hình tài chính là doanh số, điểm hòa vốn để đưa ra cơ chế giao khoán cho phòng ban, kiểm soát lợi nhuận. Đồng thời biết được các biến để biết mình nên tăng trưởng và giảm cái gì? Đồng thời, MHTC giúp doanh nghiệp biết chúng ta biết nếu đạt trên và dưới 100% thì cần phân bổ ra sao.

Anh Nguyễn Tùng (Trưởng phòng Nhân Sự công ty CP XNK ECO Fruits)

Sau khi tham gia khóa học, mình sẽ có thể đánh giá lại hiện trạng doanh nghiệp cũng như xây dựng lại hệ thống nhân sự trong thời gian tới. Rất mong Học Viện sẽ hỗ trợ và giúp đỡ, cảm ơn Học Viện để giúp chúng tôi xây dựng được đội ngũ nhân sự bài bản và hiệu quả.

Chị Đặng Tới (Kế Toán Trưởng Cty TNHH DV & TM Tuấn Anh)

Trước khi tham gia khóa học doanh nghiệp chúng tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề, chưa đồng bộ, rời rạc.
Sau khi tham gia, chúng tôi nhận được rất nhiều giá trị áp dụng được vào doanh nghiệp. Khóa học giúp tôi quản lý bộ máy kế toán năng suất hơn, tham mưu cho ban lãnh đạo. Giảng viên rất nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ trong quá trình học.

Chị Vũ Nga (Giám đốc Công ty CP XNK ECO FRUITS)

Sau khi tham dự buổi học này, BOS có 1 cái khác so với các đơn vị khác là BOS giúp chị áp dụng thực tế vào doanh nghiệp của mình và thu được kết quả luôn qua bảng biểu, dữ liệu.
Sau buổi hôm nay giúp mình hiểu hơn về kế hoạch dòng tiền mà từ trước tới nay, mình chưa hề áp dụng trực tiếp vào doanh nghiệp mình. Buổi học rất hay và thực tế.

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ BOS

Địa chỉ: Tầng 3, A3 Office, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 094 728 99 66

Email: bos11052021@gmail.com

Website: http://bos.edu.vn