Offline: Tầng 3, A3 Office, tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Hà Nội
Online: qua Zoom

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÀI BẢN 

Xây dựng một hệ thống quản trị đồng bộ NHÂN SỰ - TÀI CHÍNH - KINH DOANH - CUNG ỨNG

Giải phóng lãnh đạo

Nâng tầm doanh nghiệp

Tăng tốc phát triển

Bền vững tương lai

Khai giảng: Thứ 5, ngày 02/11/2023

6 VẤN ĐỀ

 • Không có CHIẾN LƯỢC rõ ràng
 • Không lên được KẾ HOẠCH công việc cụ thể
 • Nhân sự không được TỔ CHỨC bài bản
 • Không QUẢN TRỊ được tài chính
 • Không có đo lường, báo cáo, đánh giá hiệu quả KINH DOANH
 • Không phòng ngừa và kiểm soát RỦI RO tốt

CÁC DOANH NGHIỆP THƯỜNG MẮC PHẢI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ KHI THAM GIA?

01

TÀI CHÍNH

02

03

NHÂN SỰ

04

CUNG ỨNG

Tài chính

Kinh doanh

Nhân sự

Cung ứng

Kiểm soát hệ thống
tài chính - kế toán

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho mục tiêu chiến lược

Hoạch định nguồn lực nhân sự theo mục tiêu chiến lược

Xây dựng và quản trị chi phí giá vốn

Khóa học này GIÚP ĐƯỢC những ai?

GIÚP CÁC CẤP QUẢN LÝ

 • Triển khai công việc: lập kế hoạch, báo cáo, kiểm soát kế hoạch dễ dàng.
 • Giảm áp lực, tăng hiệu quả công việc

GIÚP CHỦ DOANH NGHIỆP

 • Quản trị được toàn diện các mảng trong doanh nghiệp từ TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ - KINH DOANH -  CUNG ỨNG.
 • Giao khoán toàn diện, giải phóng lãnh đạo
 • Thấy trước tương lai, ra các quyết sách có căn cứ dữ liệu rõ ràng

GIÚP CÁC NHÂN VIÊN

 • Nâng cao năng lực làm việc, tăng hiệu quả công việc, đem tới các cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp 

GIẢI PHÁP CỦA BOS CÓ GÌ KHÁC BIỆT ?

Học viện quản trị BOS sẽ chuyển giao cho bạn bao gồm 02 giá trị:

 • Tư duy chiến lược
 • Tư duy hệ thống
 • Tư duy nhân quả
 • Tư duy giải quyết vấn đề
 • Tư duy phản biện

TRANG BỊ HỆ TƯ DUY

THAY ĐỔI NHẬN THỨC

 • Nhận thức về hiện trạng
 • Trả lời câu hỏi: Tại sao tôi phải làm điều này
 • Nhận thức được giá trị nhận được sau khi đạt được mục tiêu đào tạo

CUNG CẤP LÝ THUYẾT

 • Hiểu rõ các định nghĩa, khái niệm
 • Hệ thống hóa bằng bức tranh tổng quát
 • Đúc kết thành các tư tưởng cốt lõi

QUY TRÌNH HÓA

 • Hệ thống hóa các bước thực hiện thành quy trình

LÀM MẪU

 • Trang bị công cụ Hệ điều hành doanh nghiệp BOS
 • Thực hành quy trình trên một ví dụ mẫu và trên bộ công cụ đã cung cấp

THỰC HÀNH

 • Thực hành trên phần mêm HĐH doanh nghiệp BOS và ra kết quả sản phẩm đầu ra chính là hệ thống quản trị ứng dụng luôn trong thực tế

THỰC CHIẾN

 • Hỗ trợ học viên trong ứng dụng hệ thống đã được chuyển giao vào quản trị trong thực tế

CHUYỂN GIAO TRI THỨC QUẢN TRỊ
ĐỒNG BỘ THEO QUY TRÌNH 7 BƯỚC

01

Bao gồm các chức năng sau:
1. Giúp HĐQT giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho BGĐ, phân bổ được chi phí xuống cho các khối, các đơn vị phòng ban
2. Giúp doanh nghiệp lập được mô hình Doanh Thu – Chi Phí – Lợi Nhuận theo từng tháng, năm
3. Lập danh mục các khoản mục chi phí trong doanh nghiệp
4. Báo cáo mô hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận từng tháng
5. Báo cáo kết quả kinh doanh
6. Báo cáo – phân tích bảng cân đối kế toán
7. Báo cáo – phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ
8. Kiểm soát mô hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
9. Giúp doanh nghiệp kiểm soát các chỉ số tài chính trọng yếu

PHÂN HỆ NHÂN SỰ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY

CHUYỂN GIAO CÔNG CỤ QUẢN TRỊ SỐ HÓA

PHÂN HỆ KINH DOANH

PHÂN HỆ TÀI CHÍNH

Bao gồm các chức năng sau:
1. Tổ chức doanh nghiệp
2. Xây dựng hệ thống lương theo cơ chế 3P
3. Xây dựng kế hoạch chi phí nhân sự
4. Xây dựng cơ chế thưởng cho từng nhân sự

Bao gồm các chức năng sau:
1. Lập kế hoạch doanh thu
2. Lập báo cáo doanh thu
3. Hệ thống hóa dữ liệu bán hàng
4. Giúp doanh nghiệp đánh giá và kiểm soát được tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu

02

NỘI DUNG KHÓA HỌC

HỌC PHÍ/BUỔI

THỜI LƯỢNG

HÌNH THỨC HỌC

CHỦ ĐỀ

TÊN CHỦ ĐỀ

Chủ đề 1

Phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khủng hoảng

Chủ đề 2

Chiến lược nghiên cứu phát triển sản phẩm hiệu quả - đỉnh cao sức mạnh cạnh tranh

Chủ đề 3

Chiến lược định giá bán sản phẩm, chìa khóa tháo gỡ nút thắt doanh thu, tối ưu lợi nhuận

Chủ đề 4

Lên chương trình khuyến mãi, khuyến mại hiệu quả - bí quyết đột phá doanh thu

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

Trọn bộ hướng dẫn phát triển hệ thống kênh phân phối từ A-Z

Chủ đề 5

Cẩm nang trọn bộ xây dựng, quảng bá và định vị thương hiệu thành công

Trọn bộ hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh chi tiết từ A-Z

Trọn bộ hướng dẫn lập báo cáo kinh doanh đa chiều, đa tầng bằng dashboard

Hướng dẫn tổ chức bộ máy phòng kinh doanh hiệu quả

Chủ đề 6

Chủ đề 7

Chủ đề 8

Chủ đề 9

5 tuyệt chiêu quản trị công nợ hiệu quả, chìa khóa giúp doanh nghiệp cân đối dòng tiền, vượt qua khủng hoảng

Chủ đề 10

Cẩm nang hành động khi không đạt mục tiêu doanh thu và hướng dẫn họp giao ban phòng kinh doanh hiệu quả

Trọn bộ hướng dẫn tổ chức hệ thống bộ máy nhân sự từ A-Z

Hướng dẫn xây dựng cơ chế lương 3P và chuyển đổi từ cơ chế lương đàm phán sang lương 3P êm đẹp

Hướng dẫn định biên nhân sự đồng bộ với mục tiêu công ty và hạn mức chi phí nhân sự

Trọn bộ hướng dẫn xây dựng mô tả công việc, KPI từng vị trí đồng bộ với mục tiêu công ty từ A-Z

Thiết kế cơ chế thưởng doanh thu hiệu quả - bệ phóng tăng trưởng cho doanh nghiệp

Cẩm nang giao khoán toàn diện, đa cấp - bí quyết khai phóng doanh nghiệp và giải phóng lãnh đạo

Quản trị chi phí tối ưu - yếu quyết kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp

Trọn bộ hướng dẫn đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính - cẩm nang giúp CEO nghe được tiếng nói của doanh nghiệp

Bí quyết quản trị dòng tiền - dòng máu của doanh nghiệp

Chủ đề 11

Chủ đề 12

Chủ đề 13

Chủ đề 14

Chủ đề 15

Chủ đề 16

Chủ đề 17

Chủ đề 18

Chủ đề 19

Chủ đề 20

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

2 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

1 buổi

Online và Offline

 999,000 Đ

2 buổi

Online và Offline

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Học viện Quản trị BOS cam kết bảo mật thông tin của Quý Anh/Chị trong mọi trường hợp!

GỬI THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NGAY TRONG NGÀY HÔM NAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Tặng ngay 1 tháng sử dụng miễn phí phần mềm hệ điều hành Doanh nghiệp BOS

Tặng kèm 3 tháng sử dụng miễn phí Hệ điều hành doanh nghiệp BOS khi đăng ký Combo 4 Chuyên đề

Học lại miễn phí

00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA CHUYỂN GIAO

Hơn 1000+ doanh nghiệp đã được đào tạo, huấn luyện và chuyển giao

CẢM NHẬN TỪ HỌC VIÊN CỦA BOS

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ BOS

Địa chỉ: Tầng 3, A3 Office, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 094 728 99 66

Email: bos11052021@gmail.com

Website: http://bos.edu.vn

Quy mô công ty

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

GỬI THÔNG TIN

10 - 50 nhân viên
50 - 100 nhân viên
Trên 100 nhân viên