CEO TỰ TIN VẬN HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG NÂNG TẦM QUẢN TRỊ

Chương trình

VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Không nhìn được bức tranh tài chính tổng thể của doanh nghiệp 

Thiếu văn hóa lập kế hoạch, báo cáo đồng bộ, quản trị rủi ro, sai đâu sửa đó và hoạt động chắp vá

Không thể kiểm soát chi phí, công nợ, tồn kho, dòng tiền

Không đọc vị số liệu kế toán

Dữ liệu không ghi nhận hoặc dữ liệu rời rạc, chắp vá, báo cáo thủ công xa rời thực tế

Quyết định dựa trên cảm tính, không dựa vào số liệu

Không xây dựng được cơ chế lương thưởng win - win, công bằng, cân bằng và đồng bộ

Không yên tâm trao quyền cho nhân sự cấp trung

Giám đốc, chủ doanh nghiệp và kế hoạch không cùng chung ngôn ngữ, không biến con số khô khan thành con số biết nói, làm mãi không thấy tiền

Họp hành triền miên không nhìn được vấn đề, nguyên nhân và giải pháp, từ đó đưa ra kế hoạch hành động, kiểm soát, đo lường, đánh giá

Không đánh giá chất lượng nhân sự kế toán, chưa chú tâm đào tạo hội nhập đạt chuẩn, nâng cấp

Nguyên nhân của hầu hết những vấn đề kể trên xuất phát từ gốc rễ: Chưa ý thức được tầm quan trọng của việc quản trị tài chính trong lập kế hoạch - kiểm soát - ra quyết định để xây dựng ngay từ đầu do THIẾU hệ thống quản trị tài chính bài bản!

BẠN LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP, GIÁM ĐỐC ĐAU ĐÂU CŨNG KHÔNG BIẾT?
LÀ KẾ TOÁN KHÔNG BIẾT LÀM GÌ?

Bạn không biết xây dựng hệ thống phòng kế toán bắt đầu từ đâu?

Bạn không nhận được sự tin tưởng, ghi nhận từ ban lãnh đạo

Bạn không nhận được sự phối hợp từ các phòng ban, chưa chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu chuẩn chỉnh

Bạn luôn lo lắng, bất an trước mỗi đợt quyết toán thuế, luôn áp lực với con số vì chủ yếu đối phó thuế

Đi sớm về muộn, ngợp trong núi việc và hồ sơ sổ sách, cắm mặt vào số - cắm lưng vào ghế, nhắm mắt làm liều

Hạch toán sổ chợ, một mớ bòng bong sổ sách không biết gỡ từ đâu? Đảo lộn sau từng lần thay đổi nhân sự do chưa xây dựng sổ tay hạch toán và quy chuẩn hồ sơ

Ban lãnh đạo chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà coi nhẹ việc giữ tiền, coi nhẹ việc tổ chức công tác kế toán

Chưa xây dựng hệ thống kế hoạch, báo cáo đồng bộ trong quản trị vận hành, lãng phí thời gian nên không kiểm soát chi phí, thất thoát khó tránh khỏi

VỚI CÁC CHỦ DOANH NGHIỆP, CEO

VỚI NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

ĐĂNG KÝ NGAY

Nhìn được bức tranh tổng thể tình hình tài chính của doanh nghiệp

Biết cách kiểm soát chi phí, công nợ, tồn kho, dòng tiền và đọc vị số liệu kế toán

Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu, chủ động và ngăn ngừa rủi ro

Có cơ sở xây dựng để được cơ chế lương thưởng win - win, công bằng cân bằng và đồng bộ

Yên tâm trao quyền cho nhân sự cấp trung, ổn định nhân sự và đánh giá đúng năng lực nhân sự kế toán

Biết cách tổ chức cuộc họp tập trung phân tích nguyên nhân và giải pháp

Thay đổi cách nhìn sai lầm về kế toán và chuẩn chỉnh hệ thống sổ sách

Hiểu tư duy hệ thống quy trình, biểu mẫu chuẩn chỉnh hướng tới mục tiêu công ty

Chuẩn hóa nghiệp vụ, hạch toán, hồ sơ chứng từ đảm bảo giải trình với Cơ quan thuế 

Biết cách tổ chức công tác kế toán từ nhiệm vụ, định biên, xây dựng cấu trúc nhân sự bài bản…

Trở thành trợ thủ đắc lực giúp hoạch định, kiểm soát và cung cấp số liệu tham mưu 

Tổ chức sắp xếp lại quy trình, kết nối phòng ban với công tác kế toán để tối ưu hiệu suất

AI NÊN THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH

Học để hiểu và giao
các bộ phận thực hiện

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH,
CHỦ DOANH NGHIỆP

Học để hiểu - biết và thực hiện

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO), KẾ TOÁN TRƯỞNG

Học để hiểu - biết và phối hợp thực hiện

NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM ĐẾN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Học để hiểu - biết và nâng cao kỹ năng

NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM ĐẾN QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

PHẦN 1

S- STRATEGY: Chiến lược tài chính dành cho CEO và CFO

Bài 1.1

3 mục tiêu chiến lược tài chính các CEO, CFO cần thiết lập cho doanh nghiệp:
a. Mục tiêu về doanh thu
b. Mục tiêu về chi phí - lợi nhuận
c. Mục tiêu về dòng tiền

Bài 1.2

Bản đồ chiến lược tài chính - bảo bối quý giá cho các CEO và CFO trong quản trị tài chính

TIẾN TRÌNH CHUYỂN GIAO

Toàn bộ những kiến thức này đều được Học Viện Quản Trị BOS chứng minh với 1.000+ doanh nghiệp áp dụng hiệu quả.

CHÚC BẠN CÓ 1 KHÓA HỌC BỔ ÍCH VÀ TRỞ THÀNH BÁC SĨ CHO CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH! 

ĐĂNG KÝ NGAY

Việc chuyển giao modul tài chính được triển khai thông qua 5 phần tương ứng với 6 chức năng trong mô hình công thức thành công M+S.P.A.C.E 

PHẦN 3

A- ARRANGR & ACT: Tổ chức dữ liệu và đồng bộ dữ liệu kế toán với dữ liệu HĐH BOS

Bài 3.1

Hướng dẫn cách đồng bộ danh mục chi phí trên HĐH BOS với dữ liệu phần mềm kế toán

Bài 3.2

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu báo cáo tài chính từ phần mềm kế toán với dữ liệu HĐH BOS

Hướng dẫn cách đồng bộ dữ liệu báo cáo khoản mục chi phí từ dữ liệu kế toán lên HĐH BOS

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu sổ chi tiết bán hàng từ phần mềm kế toán với dữ liệu HĐH BOS

Thực hành đồng bộ dữ liệu của học viên lên HĐH BOS

Bài 3.3

Bài 3.4

Bài 3.5

Đo lường, phân tích và kiểm soát toàn diện bản cân đối kế toán bằng dashboard đa chiều, đa tầng của HĐH BOS

Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thấu hiểu bản chất và nội hàm các chỉ số trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đo lường, phân tích và kiểm soát toàn diện báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng dashboard đa chiều, đa tầng của HĐH BOS

Chuyển giao ứng dụng phần mềm BOS để phân tích các bộ chỉ số tài chính: bộ chỉ số thanh toán, bộ chỉ số chất lượng doanh thu và lợi nhuận, bộ chỉ số đánh giá hiệu suất đầu tư và sử dụng vốn, bộ chỉ số cấu trúc vốn và thanh toán lãi vay, bộ chỉ số hiệu quả quản lý tài sản. Cài đặt các cảnh báo cho từng chỉ số tài chính

Bài 4.4

Bài 4.5

Bài 4.6

Bài 4.7

PHẦN 4

C- CONTROL: Đo lường kiểm soát toàn diện tài chính doanh nghiệp với HĐH BOS

Bài 4.1

Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo KQKD, thấu hiểu bản chất và nội hàm các chỉ số trong báo cáo KQKD

Bài 4.2

Đo lường, phân tích và kiểm soát toàn diện báo cáo kết quả kinh doanh bằng dashboard đa chiều, đa tầng của HĐH BOS

Bài 4.3

Hướng dẫn đọc hiểu bảng cân đối kế toán, thấu hiểu bản chất và nội hàm các chỉ số trong bảng cân đối kế toán

PHẦN 5

E - ENHANCE: Các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu tài chính trong trường hợp không bám sát kế hoạch

Bài 5.1

Các giải pháp cải thiện chi phí bán hàng

Bài 5.2

Các giải pháp cải thiện chi phí giá vốn

Các giải pháp cải thiện chi phí quản lý doanh nghiệp

Các giải pháp cải thiện chi phí tài chính

Bài 5.3

Bài 5.4

Bài 2.6

Thực hành lập mô hình P&L với dữ liệu thật của học viên trên HĐH BOS

Bài 2.4

Giới thiệu về mô hình P&L

PHẦN 2

P - PLAN: Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp dễ dàng với HĐH doanh nghiệp BOS

Bài 2.1

Ứng dụng chức năng giao khoán từ HĐQT cho BOD của HĐH BOS

Bài 2.2

Ứng dụng chức năng giao khoán mục tiêu từ BOD xuống các khối của HĐH BOS

Bài 2.3

Chuyển giao tư duy, kiến thức và ứng dụng HĐH DN BOS để xây dựng hệ thống khoản mục chi phí cho các đơn vị phòng ban

Bài 2.5

Các ứng dụng tuyệt vời của mô hình P&L trong quản trị tài chính doanh nghiệp:
a. Ứng dụng của mô hình P&L trong việc lập và kiểm soát định mức - hạn mức chi phí cả năm và từng tháng
b. Ứng dụng của mô hình P&L trong việc lập và kiểm soát hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị kinh doanh
c. Ứng dụng của mô hình P&L trong việc xác định điểm hòa vốn, điểm "về bờ" quý giá của doanh nghiệp
d. Ứng dụng của mô hình P&L trong việc ra quyết định một cách có căn cứ
e. Ứng dụng của mô hình P&L trong việc lập các kịch bản doanh thu, kịch bản chi phí để nhìn thấy trước viễn cảnh tài chính của doanh nghiệp
f. Ứng dụng của mô hình P&L để giao khoán chi phí chi từng đơn vị phòng ban

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THỜI GIAN:
Sáng thứ 7
hàng tuần

HÌNH THỨC: 
Online: qua Zoom

SỐ CHUYÊN ĐỀ:
05 HỌC PHẦN

SỐ BUỔI HỌC:
05 BUỔI HỌC

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Học viện Quản trị BOS cam kết bảo mật thông tin của quý Anh Chị trong mọi trường hợp!
19.996.000 đ

GIÁ ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY CHỈ CÒN:

4.999.000đ
00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây

ĐĂNG KÝ NGAY

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT
  • 03 tháng sử dụng HĐH BOS sau học (trị giá 8.000.000đ)
  • Khóa học Tổ chức chuẩn hóa bộ máy kế toán (trị giá 4.999.999đ)
  • Khóa học Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (trị giá 4.999.999đ)
  • Khóa học Thấu hiểu báo cáo tài chính (trị giá 1.500.000đ)
  • Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ 01 tháng sau học (trị giá 10.000.000đ)
  • Được cấp tài khoản Online học lại

TỔNG GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG:

20.499.998đ
Số tài khoản: 0711000280366
Chủ tài khoản: Công ty TNHH học viện Bos

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank. Chi nhánh: Thanh Xuân

CẢM NHẬN TỪ HỌC VIÊN CỦA BOS

Anh Đỗ Huy Phương (TGĐ Công ty TNHH Tập Đoàn Sapon)

Buổi học hôm nay rất giá trị, mình nhìn thấy kiến thức Giảng Viên chia sẻ - Giúp cho hệ thống hoá được doanh nghiệp giữa các phòng ban bộ phận để thực hiện mục tiêu chung. Qua chương trình, mình thấy hướng đi của BOS áp dụng được tiêu chuẩn chung cho việc quản trị doanh nghiệp. Những kiến thức này chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp tốt hơn nữa! Giảng Viên là người có kinh nghiệm thực chiến và đã thuyết phục được mình!

Chị Trương Thị Minh Hồng (Trưởng phòng đối tác chiến lược nhân sự Công ty CP TMDV Cổng Vàng)

Trưởng phòng đối tác chiến lược nhân sự Công ty CP TMDV Cổng Vàng (Golden Gate). Chỉ sau một buổi học, tôi đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích như mô hình kinh doanh, công cụ, phương pháp để hoạch định ra chiến lược kinh doanh khi đã xây dựng chiến lược nhân sự. Chỉ có thể nói là: “Rất tâm đắc” trong buổi học kinh doanh của Học Viện Quản Trị BOS.

Anh Đình Đình (Giám đốc CP Thiết bị điện đèn led Dd Lighting)

Thực sự trước khi tham gia khóa học thì tôi cảm thấy rất sợ, dòng tiền về không có, công nợ dồn, không biết phân bổ lương thưởng như thế nào cho hợp lý. Làm thế nào để cân bằng, thưởng sao cho hài lòng cho nhân sự. Sau khi tham gia khóa học này, anh nắm được mô hình tài chính là doanh số, điểm hòa vốn để đưa ra cơ chế giao khoán cho phòng ban, kiểm soát lợi nhuận. Đồng thời biết được các biến để biết mình nên tăng trưởng và giảm cái gì? Đồng thời, MHTC giúp doanh nghiệp biết chúng ta biết nếu đạt trên và dưới 100% thì cần phân bổ ra sao.

Anh Nguyễn Tùng (Trưởng phòng Nhân Sự công ty CP XNK ECO Fruits)

Sau khi tham gia khóa học, mình sẽ có thể đánh giá lại hiện trạng doanh nghiệp cũng như xây dựng lại hệ thống nhân sự trong thời gian tới. Rất mong Học Viện sẽ hỗ trợ và giúp đỡ, cảm ơn Học Viện để giúp chúng tôi xây dựng được đội ngũ nhân sự bài bản và hiệu quả.

Chị Đặng Tới (Kế Toán Trưởng Cty TNHH DV & TM Tuấn Anh)

Trước khi tham gia khóa học doanh nghiệp chúng tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề, chưa đồng bộ, rời rạc.
Sau khi tham gia, chúng tôi nhận được rất nhiều giá trị áp dụng được vào doanh nghiệp. Khóa học giúp tôi quản lý bộ máy kế toán năng suất hơn, tham mưu cho ban lãnh đạo. Giảng viên rất nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ trong quá trình học.

Chị Vũ Nga (Giám đốc Công ty CP XNK ECO FRUITS)

Sau khi tham dự buổi học này, BOS có 1 cái khác so với các đơn vị khác là BOS giúp chị áp dụng thực tế vào doanh nghiệp của mình và thu được kết quả luôn qua bảng biểu, dữ liệu.
Sau buổi hôm nay giúp mình hiểu hơn về kế hoạch dòng tiền mà từ trước tới nay, mình chưa hề áp dụng trực tiếp vào doanh nghiệp mình. Buổi học rất hay và thực tế.

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ BOS

Địa chỉ: Toà 15, Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 094 728 99 66

Email: bos11052021@gmail.com

Website: https://bos.edu.vn